Vol 16, N° 1 (2015)

Discontinuità ambientali in età industriale